Pradinis Verslo fakultetasSkaitmeninės rinkodaros komunikacija

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Kvalifikacija
Verslo vadybos profesinis bakalauras
Forma ir apimtis
Nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai)
lietuvių, anglų
Kaina mokslo metams
NL 1974 €
NL/S 1974 €
Programos kodas
6531LX097

Kodėl verta studijuoti šią specialybę?

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija –   nauja,  inovatyvi, vienintelė Lietuvoje bakalauro  studijų programa.  Studijų programa yra skirta kūrybingiems, naujausiomis medijomis ir komunikacijos technologijomis besidomintiems, nuolatinių iššūkių nebijantiems žmonėms.

Ši specialybė turi potencialą, o ją įgiję galės puikiai darbuotis ir užsienio rinkose.  Programa buvo parengta atsižvelgiant į šių specialistų poreikio augimą Lietuvoje, tiek užsienyje, taip pat įvertinus rinką, sparčius technologinius pokyčius, ateities perspektyvas ir užsienio aukštosiose mokyklose siūlomų analogiškų programų paklausą.

Praktika rodo, kad rinkodaros ir skaitmeninės komunikacijos sritys neišvengiamai persipina, o jose dirbantys asmenys, norėdami neatsilikti nuo stipriai kintančios aplinkos, privalo turėti supratimą, išmanymą ir įgūdžių abiejose srityse. Skaitmeninės rinkodaros komunikacijos programa nėra skirta technologijoms perprasti, jos esmė – išsiaiškinti, kaip žmogus naudojasi šiomis technologijos bei suprasti, kaip efektyviai sudominti vartotoją.

Studijų aplinka

 • Medijų laboratorija
 • Imitacinė bendrovė „Kopija“
 • Imitacinė bendrovė „Pamarys“

Karjera

Įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventai galės dirbti įvairiose verslo aplinkose – nuo smulkaus verslo iki didelių kompanijų, ne pelno siekiančiose organizacijose, valstybinėse viešosiose įstaigose, kurioms skaitmeninės rinkodaros komunikacijos specialistas savo tendencijas pralenkiančiu požiūriu ir inovatyviomis rinkodaros priemonėmis padeda kurti konkurencingumą ir siekti pagrindinių veiklos tikslų.

Kontaktinis asmuo

Jurgita Kasparienė Dekanė

Daugiau programų

Domina
studijos?

Ačiū už susidomėjimą!

Mūsų atstovai su tavimi susisieks artimiausiu metu

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos skaitmeninės rinkodaros komunikacijos specialistą, gebantį taikyti šiuolaikines rinkodaros žinias, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sprendžiant teorines ir praktines skaitmeninės rinkodaros komunikacijos problemas, naudoti skaitmenines technologijas, sukuriant integruotą, tikslinę ir išmatuojamą komunikaciją, efektyviai valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankius bei nuolat tobulinti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Dėstomi dalykai

Studijų dalykai (111 kreditų): Bendravimo psichologija, Verslo etika, Ekonomika, Rinkodara, Vartotojų elgsena internete, Kūrybiškumo ugdymas, Verslo komunikacija, Profesinė užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Skaitmeninio turinio valdymas, Skaitmeninės rinkodaros pagrindai, Medijų komunikacija ir valdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kūrybinis rašymas, Skaitmeninė reklama ir pardavimų skatinimas, Grafinis dizainas ir vaizdo technologijos, Prekės ženklo valdymas, Skaitmeninės rinkodaros tyrimai, Verslo teisė, Kursinis darbas, Verslo statistika, Ryšių su klientais valdymas, Kainodara ir rinkodaros finansai, Mobilioji rinkodara.

Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).

Praktikos (54 kreditas): Įvadinė specialybės praktika įmonėje, Elektroninės komercijos praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Specialybės įgūdžių praktika įmonėje, Integruotos rinkodaros komunikacijos planavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventas:

 1. Žino skaitmeninės rinkodaros komunikacijos teorijas ir veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Suvokia skaitmeninės rinkodaros paskirtį organizacijos veikloje.
 3. Identifikuoja skaitmeninės rinkodaros problemas ir jų sprendimui randa optimalius, teisiniu ir etiniu požiūriu pagrįstus sprendimus.
 4. Tiria ir analizuoja vartotojų poreikius, potencialių klientų ratą, jų lojalumą bei pardavimų apimtis.
 5. Įvertina skaitmeninės rinkodaros komunikacijos efektyvumą vartotojams bei verslui.
 6. Kuria skaitmeninės rinkodaros komunikacijos pridėtinę vertę įmonei.
 7. Parengia skaitmeninės rinkodaros komunikacijos planus, strategijas įgyvendinant įmonės tikslus.
 8. Valdo skaitmeninės rinkodaros komunikacijos įrankius ir sklaidos kanalus.
 9. Komunikuoja žodžiu ir raštu gimtąja bei užsienio kalba profesinėje aplinkoje.
 10. Taiko profesines žinias dirbant savarankiškai ir kolektyviai, organizuojant savo ir padalinių darbą arba kuriant verslą.

Konkursinis balas

40%

Matematika

20%

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

20%

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursinio balo dalykais

20%

Lietuvių kalba ir literatūra